Shepard Fairey, Shadowplay -Furlong-FNL
Shepard Fairey, Shadowplay -Furlong-FNL

Shepard Fairey, Shadowplay -Furlong-FNL

About Elisa Suplina